MIESTO: Žilina, SK
KLIENT: Kreatim, s.r.o.
ROK: 2017
STAV: súťažný návrh – II. miesto v súťaži
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Súťaž prestavba Ružičkového domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline. Objem nového objektu v maximálnej miere, výškou aj hĺbkou, nadväzuje na objekt Ružičkovho domu a pokračuje popri Predmestskej ulici. Objektu nevypĺňa celú hranicu pozemku smerom do ulice, ale je ukončený skôr a necháva medzi susedným pozemkom existujúci pás zelene s dospelými stromami. Po prípadnom doplnení ulice a dotvorení bloku vyššími objektami na susedných pozemkoch, bude toto vynechanie prieluky vytvárať zaujímavý moment v uličnej zástavbe.

Hodnotenie poroty:
„Návrh je jednoduchý, racionálny, čistý a primeraný. Jednak z hľadiska samotného objektu a tiež jeho fungovania v priľahlej mestskej štruktúre. Oceňujeme kompaktnosť novostavby, primeranosť hmôt v pomere k okoliu i rešpektovanie konfigurácie terénu. Z predložených prác je to zároveň jedno z najekonomickejších a najjednoduchšie realizovateľných riešení.

MIESTO: Bratislava, SK
KLIENT: SilverBlue Management, s.r.o.
ROK: 2016
STAV: súťažný návrh
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Predmetom architektonickej štúdie, ktorá bola v rámci vyzvanej súťaže, je adaptácia existujúcej administratívnej budovy na polyfunkčný objekt. Po analýze zástavby na riešených parcelách bol stanovený princíp úpravy existujúcej administratívnej budovy tak, aby sa čo najviac zjednodušil a vyčistil výraz a vynikol objem polyfunkčnej budovy. Objekt má v sebe spájať funkciu služieb, administratívy, trvalého bývania ale aj prechodného bývania (apartmány). V parteri bola navrhované kaviareň.

MIESTO: Poprad, SK
KLIENT: FAMON, s.r.o.
ROK: 2004-2008
STAV: zrealizované
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Objekt je jednou z dominánt historického námestia sv. Egídia v Poprade. Požiadavka investora bola celková rekonštrukcia, nadstavba a prefasádovanie objektu za účelom celkového skultúrnenia tejto polyfunkčnej prevádzky. Členenie hlavných fasád bolo doplnené o veľké presklené prvky, ktoré narúšajú celkovú hmotu objektu, aby v kontexte okolitej drobnejšej zástavby nepôsobila tak masívne. Veľké presklené prvky zároveň majú poskytovať prezentačný priestor k prevádzkam umiestnených v objekte. Objekt pozostáva z obchodných prevádzok, administratívnej časti.

MIESTO: Žilina, SK
KLIENT: Stredoslovenská energetika a.s.
ROK: 2006-2010
STATUS: zrealizované
AUTORI: Ing. arch. Pavol Repka, PhD., Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch Pavol Ružbarský

Ulica Pri Rajčianke je úzky koridor s rôznorodou, miestami až neusporiadanou zástavbou. Sídlo spoločnosti bolo osadené do areálu investora s prevažne technickými a skladovými objektami. Nová zástavba vznikla na vyčistenej časti areálu so zámerom tento väčší objem odsunúť čo najviac od ulice smerom k rieke a pred vstupom do objektu vytvoriť akýsi cour d´ honour. Získali sme väčší odstup pre pohľady na navrhnuté objekty a zároveň zatraktívnili pomerne nezaujímavú ulicu uvoľnenou prielukou. Objekt pozostáva z dvoch samostatných celkov prepojených stavebne, ale z jasne definovaným oddelením hmôt. Nižší celok tvorí technologické centrum investora, vyšší je administratívna časť sídla spoločnosti.

MIESTO: Poprad, SK
KLIENT: GGI s.r.o.
ROK: 2007-2010
STAV: zrealizované
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Objekt administratívnej budovy GGI prešiel dvomi prestavbami s potenciálom ešte jednej dostavby. V prvej fáze ktorej sme neboli autormi bol pôvodný rodinný dom prestavaný na administratívnu budovu a z bočnej strany bol pristavaný vertikálny komunikačný trakt so sociálnym zariadením. Investor požadoval nadstavať pôvodný objekt o jedno podlažie a dostavať ďalší trakt. Návrh sa snaží jednoduchým spôsobom definovať potrebnú hmotu, architektonický výraz ktorému dominuje nepravidelný raster fasády sa snaží zakomponovať rôzne polohy a veľkosti pôvodných otvorov. Predsadená prevetrávaná fasáda umožňuje prepojiť všetky etapy do jedného celku, do pieskovcovej hmoty sú vyrezané antracitové otvory.

MIESTO: Hrubá Borša, SK
KLIENT: súkromný investor
ROK: 2014-
STAV: realizácia
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský
SPOLUPRÁCA: Ing. Barbora Luptáková, Ing. Milan Árendas
FOTO: studio Flusser, archiv ENDORFINE

Dôvodom pre stavbu dvoch domov bola myšlienka poukázať na minimálne ergonomické moderné bývanie v prírodnom prostredí. Cieľom bolo vytvorenie bývania, či už trvalého alebo víkendového, s nadčasovými parametrami funkčnosti a dizajnu vsadené do okolitého prostredia golfového rezortu. V začiatkoch bolo potrebné prehodnotiť zadanie – veľkosť, nevyhnutné miestnosti, ich orientácie, vybavenie technológiami, potrebu a spôsob riešenia súkromia. Veľkosť domov je rovnaká, odlišujú sa od seba systémom radenia jednotlivých priestorov, vertikálny verzus horizontálny. Toto radenie prispelo k tomu že výškový dom je svojím spôsobom extrovert, prízemný introvert. Domy sú hľadaním ideálneho pomeru medzi súkromím a komunikáciou s okolím, medzi funkčnosťou a krásou, medzi požiadavkami a možnosťami. Základom domu je kubus – obytná miestnosť s kuchyňou, jedálenským stolom, krbom a terasou, prípadne terasami. K nemu prislúchajú 2 spálne so samostatnými kúpeľňami. Zvyšné priestory dopĺňajú potrebný komfort – vstup, sklad a šatník. Domy majú priamy prístup k vode a výhľad na jamku majstrovského golfového ihriska.

MIESTO: Jarovecké rameno Dunaja, SK
KLIENT: súkromný investor
ROK: 2012-2014
STAV: zrealizované
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Obytný čln, obývaný ostrovček majiteľov tejto hnuteľnej nehnuteľnosti na brehu Dunajského mŕtveho ramena. Na začiatku bola myšlienka – nový objekt, upgrade existujúcej konštrukcie pontónu, materiály – oceľová nosná konštrukcia, sendvičové panely. Po viacerých úvahách bolo rozhodnuté zvoliť formu približujúcu sa viac domu ako lodi, už len podľa prevažujúcej funkcie tohto objektu. Bola zvolená základná hmota, uspokojujúca výmerou požadovaný lokalitný program a zároveň schopná odizolovať súkromnú terasu od prístupovej cesty. Priorita bolo na pontóne daných rozmerov maximalizovať priestor pre vonkajšie pobytové plochy na vode, ktoré tieto stavby poskytujú ako základný zmysel pre vlastníkov. Zvyšné obostavané priestory boli optimalizované na minimum, ktorý majú spĺňať. Otvorenosť objektu bola smerovaná iba na stranu k vode, vzhľadom na zahusťovanie lokality v poslednej dobe. Z exteriéru na miestach hlavného pohybu a styku ľudí s obvodovým plášťom bol použitý drevený obklad. Zvyšok tvorí opláštenie zo sendvičových panelov, ktoré poskytujú dostatočnú izoláciu do tohto náročného prostredia. Takisto investor prijal prírodný materiál – drevené obklady, v ťažiskovej časti prízemia v interiéri. Samozrejmosťou boli finančne nenáročné riešenia, ktoré sa niesli celou realizáciou.

MIESTO: Marianka, SK
KLIENT: súkromný investor
ROK: 2006-2008
STAV: zrealizované
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský
FOTO: Peter Bruško

Rodinný dom pre štvorčlennú rodinu je umiestnený v klasickom urbanizme satelitu Bratislavy. Forma objektu vychádza zo zlúčenia dvoch hmôt odlíšených výškovo aj materiálovo a ich vzájomných prienikov. Dom sa uzatvára smerom do ulice a otvára sa smerom do pozemku urečeného na záhradu.

MIESTO: Žilina, SK
KLIENT: súkromný investor
ROK: 2012-2014
STAV: zrealizované
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský
SPOLUPRÁCA: Ing. arch. Barbora Luptákova
FOTO: Matej Ďurnek

Riešený objekt rodinného domu pozostáva dvoch aditívne radených častí, z dvojpodlažnej časti umiestnenej od ulice a jednopodlažnej smerom do záhrady. Tieto časti sú od seba odlíšené aj farebne. Predná uličná hmota svojimi proporciami priamo nadväzuje na typické domy na tejto ulici. Obe časti majú obdĺžnikovú základňu a sú priamo spojené. V prednej dvojpodlažnej časti sa nachádza vstup s garážou a zázemím, na 2.np s nočnou zónou. V zadnej jednopodlažnej časti sa nachádza denná zóna s priamym napojením na záhradu.

MIESTO: Zlín, CZ
KLIENT: Zlínsky kraj
ROK: 2009
STAV: súťaž
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Návrh počíta s využitím existujúcich výrobných objektov, ktoré sú súčasťou kobercovej zástavby bývalej továrne, k využitiu ako kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Zlínského kraja. Potrebná prístavba k týmto pôvodným objektom je navrhnutá tak, aby nenarušila štruktúru urbanizmu zástavby továrne a zároveň vytvárala určitú stopu v tejto štruktúre, ktorá bude odrazom významnosti tohto centra. Zo strany mesta od Gahurového prospektu bol vnútorný medzipriestoru vyriešený tak, aby pristavované časti neuzatvárali tento priestor, ale naopak aby bol zachovaný priehľad medzi budovami a tím bola ponechaná možnosť vnímania týchto budov ako samostatných objektov. Okrem umiestnenia požadovaných funkcií do existujúcich budov, bol medzi nimi vytvorený spoločný vstupní priestor. Je chápaný ako plynulé nástupné priestranstvo, ktoré prechádza z otvorených exteriérových rozptylových plôch do uzatvoreného vstupného priestoru. Architektonicky sú pôvodné objekty riešené s čo najväčším ohľadom na zachovanie pôvodného vzhľadu továrenských budov so všetkými stavebnými detailmi. Všetky nové časti sú jasne odlíšené od pôvodných objektov. Dostavované časti majú vytvoriť jasný kontrast k pôvodným budovám, preto sú pojaté ako jednoduché biele hranoly so zrezanou dolnou časťou.