SITE: Jarovecké rameno Dunaja, SK
CLIENT: Private investor
YARE: 2012-2014
CONDITION: realization
AUTHORS: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Obytný čln, obývaný ostrovček majiteľov tejto hnuteľnej nehnuteľnosti na brehu Dunajského mŕtveho ramena. Na začiatku bola myšlienka – nový objekt, upgrade existujúcej konštrukcie pontónu, materiály – oceľová nosná konštrukcia, sendvičové panely. Po viacerých úvahách bolo rozhodnuté zvoliť formu približujúcu sa viac domu ako lodi, už len podľa prevažujúcej funkcie tohto objektu. Bola zvolená základná hmota, uspokojujúca výmerou požadovaný lokalitný program a zároveň schopná odizolovať súkromnú terasu od prístupovej cesty. Priorita bolo na pontóne daných rozmerov maximalizovať priestor pre vonkajšie pobytové plochy na vode, ktoré tieto stavby poskytujú ako základný zmysel pre vlastníkov. Zvyšné obostavané priestory boli optimalizované na minimum, ktorý majú spĺňať. Otvorenosť objektu bola smerovaná iba na stranu k vode, vzhľadom na zahusťovanie lokality v poslednej dobe. Z exteriéru na miestach hlavného pohybu a styku ľudí s obvodovým plášťom bol použitý drevený obklad. Zvyšok tvorí opláštenie zo sendvičových panelov, ktoré poskytujú dostatočnú izoláciu do tohto náročného prostredia. Takisto investor prijal prírodný materiál – drevené obklady, v ťažiskovej časti prízemia v interiéri. Samozrejmosťou boli finančne nenáročné riešenia, ktoré sa niesli celou realizáciou.