SITE: Jarok, SK
CLIENT: village Jarok
YEAR: 2014
CONDITION: competition design
AUTHORS: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský
COOPERATION: Ing. arch. Barbora Luptáková, Ing. arch. Matej Ďurnek

Základným princípom urbanistického riešenia je presné horizontálne zónovanie pozemku podľa funkčného využitia. Aby sme docielili čo najväčšie súkromie v predzáhradkách, lokalizovali sme celý objekt bližšie k južnej hranici pozemku. Smerom na sever potom nasleduje zóna bývania, za ňou zóna statickej dopravy a zóna oddychu so školskou zónou. Náš architektonický návrh sa prezentuje jednoduchou hmotou, vychádzajúcou z archetypu domu. Radením takýchto domov za sebou vzniká „radový“ bytový dom.