SITE: Žilina, SK
CLIENT: ISTROFINAL KN, s.r.o.
YEAR: 2015
CONDITION: competition design
AUTHORS: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský
COOPERATION: Ing. arch. Barbora Luptáková, Ing. arch. Matej Ďurnek

Predmetom riešenia je prestavba a dostavba mestského bloku nachádzajúceho sa v centrálnej mestskej zóne mesta Žilina. Celkový koncept návrhu vychádza z maximálneho využitia potenciálu mestského bloku vzhľadom na kompozičné, funkčné a technické hľadiská. Objemovo vychádza z vyplnenia prieluk o novostavby, ktoré vytvárajú gradáciu hmôt smerom od Považskej galérie k objektu Elektrárni. Vzhľadom na veľkosť a funkčné využitie objektov bloku ponúka aj možnosť zahustenia vo vnútornom priestore na vnútornej hranici s objektom Považskej galérie. Otvoreným parterom v dostavovaných častiach budú zachované priehľady z ulíc, cez ktorý sa sprístupní verejná časť vnútrobloku a zapojí sa viac do fungovania štruktúry mesta. Bývalé administratívne objekty elektrární sú navrhnuté pre transformáciu na majoritne bytovú funkciu spojenú s administratívou a vybavenosťou. Priestor vnútrobloku je rozdelený na verejnú a súkromnú časť. Verejná časť je prístupná cez otvorené partery novostavieb z Ulice Republiky a Ulice M.R. Štefánika. Tento verejný priestor vnútrobloku spája objekt Ciachovne s dvorom Považskej galérie umenia a nadväzujúcimi ulicami.