MIESTO: Žilina, SK
KLIENT: Kreatim, s.r.o.
ROK: 2017
STAV: súťažný návrh – II. miesto v súťaži
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Súťaž prestavba Ružičkového domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline. Objem nového objektu v maximálnej miere, výškou aj hĺbkou, nadväzuje na objekt Ružičkovho domu a pokračuje popri Predmestskej ulici. Objektu nevypĺňa celú hranicu pozemku smerom do ulice, ale je ukončený skôr a necháva medzi susedným pozemkom existujúci pás zelene s dospelými stromami. Po prípadnom doplnení ulice a dotvorení bloku vyššími objektami na susedných pozemkoch, bude toto vynechanie prieluky vytvárať zaujímavý moment v uličnej zástavbe.

Hodnotenie poroty:
“Návrh je jednoduchý, racionálny, čistý a primeraný. Jednak z hľadiska samotného objektu a tiež jeho fungovania v priľahlej mestskej štruktúre. Oceňujeme kompaktnosť novostavby, primeranosť hmôt v pomere k okoliu i rešpektovanie konfigurácie terénu. Z predložených prác je to zároveň jedno z najekonomickejších a najjednoduchšie realizovateľných riešení.