MIESTO: Bratislava, SK
KLIENT: Bratislavský samosprávny kraj
ROK: 2016-2021
STAV: zrealizované
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský
FOTO: Ing. Ľubomír Fussek

Architektonické riešenie rekonštrukcie budovy združených dielní vychádza z existujúceho objektu a zachováva jeho pôvodnú architektúru. Budova je dvojpodlažná, kompaktného obdĺžnikového tvaru, prestrešená plochou strechou s výraznými konštrukciami strešných svetlíkov. Objekt nemá podzemné podlažia. Časť budovy pozdĺž severovýchodnej a juhovýchodnej fasády je dvojpodlažná a zvyšná väčšia časť budovy je jednopodlažná s dvojvýškovými priestormi halového charakteru.

Pri prestavbe sa odstránila väčšina priečok, aby nová dispozícia lepšie vyhovovala funkčnej náplni. Celý objekt je celoročne využívaný pre účely odbornej  a praktickej výuky SOS. Objekt bol zateplený, vymenili sa všetky výplne otvorov, zateplila sa strecha a zrealizovala sa nová hydroizolácia strechy vrátane klampiarskych výrobkov, vymenili sa staré sedlové svetlíky za nové oblúkové presklené polykarbonátovými platňami. Farebné prevedenie je v kombinácii svetlo sivej fasády a antracitových výplní otvorov. Novým prvkom je oceľové požiarne únikové schodisko z 2.NP na terén, umiestnené na SZ fasáde.