MIESTO: Poprad, SK
KLIENT: FAMON, s.r.o.
ROK: 2004-2008
STAV: zrealizované
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Objekt je jednou z dominánt historického námestia sv. Egídia v Poprade. Požiadavka investora bola celková rekonštrukcia, nadstavba a prefasádovanie objektu za účelom celkového skultúrnenia tejto polyfunkčnej prevádzky. Členenie hlavných fasád bolo doplnené o veľké presklené prvky, ktoré narúšajú celkovú hmotu objektu, aby v kontexte okolitej drobnejšej zástavby nepôsobila tak masívne. Veľké presklené prvky zároveň majú poskytovať prezentačný priestor k prevádzkam umiestnených v objekte. Objekt pozostáva z obchodných prevádzok, administratívnej časti.