MIESTO: Bratislava, SK
KLIENT: –
ROK: 2011
STAV: súťaž
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Súťaž na interiér hotela Lindner v Bratislave.