MIESTO: Žilina, SK
KLIENT: súkromný investor
ROK: 2012-2014
STAV: zrealizované
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský
SPOLUPRÁCA: Ing. arch. Barbora Luptákova
FOTO: Matej Ďurnek

Riešený objekt rodinného domu pozostáva dvoch aditívne radených častí, z dvojpodlažnej časti umiestnenej od ulice a jednopodlažnej smerom do záhrady. Tieto časti sú od seba odlíšené aj farebne. Predná uličná hmota svojimi proporciami priamo nadväzuje na typické domy na tejto ulici. Obe časti majú obdĺžnikovú základňu a sú priamo spojené. V prednej dvojpodlažnej časti sa nachádza vstup s garážou a zázemím, na 2.np s nočnou zónou. V zadnej jednopodlažnej časti sa nachádza denná zóna s priamym napojením na záhradu.