MIESTO: Bratislava, SK
KLIENT: Univerzita Komenského v Bratislave
ROK: 2007-2014
STAV: zrealizované
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský
SPOLUPRÁCA:

Cieľom rekonštrukcie Manželských internátov bola obnova objektu v havarijnom stave s neúnosnou spotrebou energií. Dôraz bol kladený na energetickú efektívnosť a odolnosť použitých materiálov. Jednoduchú bielu hmotu tvoria štyri bloky, ktoré sú z exteriéru zadefinované štyrmi farbami použitými na osteniach okien a vertikálnom komunikačnom jadre. Jadro v interiéri má totožnú farbu a napomáha orientácii v objekte. V izbách bunkového typu so sociálnym zázemím sú použité rovnaké farby, zabudovaný nábytok poskytuje dostatok odkladacích priestorov a je vyrobený z odolných materiálov.