MIESTO: Jarok, SK
KLIENT: obec Jarok
ROK: 2014
STAV: súťaž
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský
SPOLUPRÁCA: Ing. arch. Barbora Luptáková, Ing. arch. Matej Ďurnek

Základným princípom urbanistického riešenia je presné horizontálne zónovanie pozemku podľa funkčného využitia. Aby sme docielili čo najväčšie súkromie v predzáhradkách, lokalizovali sme celý objekt bližšie k južnej hranici pozemku. Smerom na sever potom nasleduje zóna bývania, za ňou zóna statickej dopravy a zóna oddychu so školskou zónou. Náš architektonický návrh sa prezentuje jednoduchou hmotou, vychádzajúcou z archetypu domu. Radením takýchto domov za sebou vzniká „radový“ bytový dom.