MIESTO: MČ Bratislava, Staré mesto, SK
KLIENT: Hlavné mesto SR Bratislava
ROK: 2018
STAV: architektonická štúdia
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch. Martin Gajdoš
VIZUALIZÁCIE: MTVisuals.xyz

 

Architektonická štúdia rieši vytvorenie novej identity námestia s ústredným priestorom a dôrazom na peší tranzit, cyklodopravu spolu s reorganizáciou súčasnej dynamickej a statickej dopravy.