MIESTO: Žilina, SK
KLIENT: Stredoslovenská energetika a.s.
ROK: 2006-2010
STATUS: zrealizované
AUTORI: Ing. arch. Pavol Repka, PhD., Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch Pavol Ružbarský

Ulica Pri Rajčianke je úzky koridor s rôznorodou, miestami až neusporiadanou zástavbou. Sídlo spoločnosti bolo osadené do areálu investora s prevažne technickými a skladovými objektami. Nová zástavba vznikla na vyčistenej časti areálu so zámerom tento väčší objem odsunúť čo najviac od ulice smerom k rieke a pred vstupom do objektu vytvoriť akýsi cour d´ honour. Získali sme väčší odstup pre pohľady na navrhnuté objekty a zároveň zatraktívnili pomerne nezaujímavú ulicu uvoľnenou prielukou. Objekt pozostáva z dvoch samostatných celkov prepojených stavebne, ale z jasne definovaným oddelením hmôt. Nižší celok tvorí technologické centrum investora, vyšší je administratívna časť sídla spoločnosti.