MIESTO: Bratislava, SK
KLIENT: SilverBlue Management, s.r.o.
ROK: 2016
STAV: súťažný návrh
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Predmetom architektonickej štúdie, ktorá bola v rámci vyzvanej súťaže, je adaptácia existujúcej administratívnej budovy na polyfunkčný objekt. Po analýze zástavby na riešených parcelách bol stanovený princíp úpravy existujúcej administratívnej budovy tak, aby sa čo najviac zjednodušil a vyčistil výraz a vynikol objem polyfunkčnej budovy. Objekt má v sebe spájať funkciu služieb, administratívy, trvalého bývania ale aj prechodného bývania (apartmány). V parteri bola navrhované kaviareň.