MIESTO: Žilina, SK
KLIENT: Súkromný investor
ROK: 2014-2017
STAV: realizácia
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský, ing. arch. Barbora Luptáková
FOTO: Mgr. art. Martin Tiso

KONCEPTUÁLNE RIEŠENIE

Pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti centra v zástavbe rodinných domov. Investor požadoval dom, ktorý sa začlenení do okolitej zástavby, ale odlíši sa nevšedným dizajnom. Vytvorenie intimity a odstupu v relatívne intenzívnej zástavbe a zároveň zachovanie žiadaného kontaktu s okolím a susedmi tvorí základ konceptu. Charakteristickým prvkom vily X je otočenie dispozície o 45° vzhľadom na ulicu a uličnú čiaru pri zachovaní základnej hmoty súbežne s ulicou. Otočená dispozícia mení prístup ku vnímaniu stavby a okolia, zatraktívňuje pôsobenie priestoru vonku aj zvnútra. Otočenie dispozície umožňuje správnu orientáciu miestností na pohyb slnka počas dňa. Otvory umiestnené len vo výsekoch podporujú intimitu a predlžujú výhľady, zväčšujú odstupy. Človek nepozerá z miestnosti kolmo na fasádu oproti, ale vníma ju z uhla. Stavba rešpektuje uličnú čiaru, veľkosťou nevyčnieva zo štandardu štvrte. Výraz vytesaného monobloku reprezentuje pôvodný zámer začleniť sa v zástavbe, ale zároveň sa odlíšiť. Jazyk architektúry vily je minimalizovaný a tiež prispôsobený účelu a myšlienke hry s intimitou. Predsadená fasáda vo výsekoch je aj farebne postavená do kontrastu hrubej omietky na základnom kvádri. Výseky sú medzi poschodiami poposúvané tak, aby vytvárali prekrytia vchodov/východov alebo terasu, prípadne otvárali výhľady. Výseky vytvárajú  sympatické zátišia s vlastným výrazom. Podobné princípy ako v osadení a tvare domu sú dodržané aj vnútri vily. Vila X je kompaktný dom s dispozíciou okolo jadra – schodiska a otvoreného krbu. Jadrom je celý otvorený obytný priestor spájajúci všetky funkcie domu. Dom má svoju dennú a nočnú zónu, ktoré sa medzi sebou plynule prelínajú. Izby sú v kontakte s dianím, ale majú svoj odstup – sú prístupné cez výklenky. Dispozícia je vnútri napriek neobvyklému princípu ľahko čitateľná. Miestnosti sú pohodlne a bez obmedzení zariadené potrebným mobiliárom.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Z ulice je hlavný vstup do objektu, tak ako aj príjazd do garáže, ktorá je určená pre jedno parkovacie státie a technické vybavenie domu. Zo závetria vytvoreného presahom druhého podlažia nad prvé sa hlavným vstupom vchádza do zádveria. Odtiaľ do centrálnej chodby, ktorá je priamo prepojená s centrálnym obytným priestorom. V tomto priestore je zjednotená obývacia izba, jedáleň, kuchyňa a schodisko. Z kuchyne je prechod do komory a ďalej do garáže. Nad obývacou časťou je galéria prepojená s druhým nadzemným podlažím. Z centrálnej chodby je vstup do hosťovskej izby, WC a kúpeľne so saunou. Na druhom nadzemnom podlaží sú situované 2 detské izby s kúpeľňou a samostatným WC, práčovňa, pracovňa a rodičovská spálňa s vlastnou kúpeľňou a šatníkom.

KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

Konštrukcia domu je murovaná z tehlových tvárnic v kombinácií so železobetónovými prvkami. Stĺpy v mieste presklenej steny obývacej časti prízemia sú oceľové. Materiálové riešenie fasády je kombináciou kontaktného zatepľovacieho systému s bielou omietkou a vo výsekoch je použitý odvetrávaný fasádny systém z vláknocementových dosiek.